TUYỂN DỤNG

Mức lương Địa điểm Hình thức Số lượng Hạn nộp
Vị trí tuyển dụng: Sales Marketing6 - 10 triệu Hà Nội Fulltime 4 người 31-01-2019 Xem chi tiết
Chăm sóc khách hàng6 - 8 triệu Hà Nội Fulltime 2 người 31-01-2019 Xem chi tiết
Nhân viên thiết kế6 - 8 triệu Hà Nội Fulltime 2 người 31-01-2019 Xem chi tiết
Lập trình viên – PHP Developer8 - 10 triệu Hà Nội Fulltime 2 người 31-01-2018 Xem chi tiết
Sale Đa kênh (Web, Bpos)10 - 20 triệu Hà Nội Fulltime 10 người 29-12-2018 Xem chi tiết