quá trình phát triển của bnc

08/2015 Ra mắt kho ứng dụng Webbnc
12/2014 Ra mắt phiên bản 2.0
09/2013 Mở rộng thị trường kinh doanh tại Miền Nam, chi nhánh Hồ Chí Minh
04/2012 Ra mắt phiên bản 1.0
2011 Nhận được đầu tư từ Vatgia.com