Giới Thiệu

Dành cho nhân viên

Cơ hội nghề nghiệp

#

4 chữ “tốt” của BNC

+ Sếp tốt

+ Đồng nghiệp tốt

+ Môi trường làm việc tốt

+ Chế độ đãi ngộ tốt

Ở BNC

+ Mỗi cá nhân đều được phép sai lầm, để trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và giỏi giang hơn.

+ Mỗi cá nhân đều được tạo điều kiện tối đa để phát triển bản thân, để nâng tầm giá trị của chính mình.

+ Mỗi cá nhân đều được quan tâm, chăm sóc, và yêu thương, ngay cả khi không còn làm việc.

#

Chương trình đào tạo

Tháng đầu tiên tháng thứ 3

 • Nguyên tắc và văn hóa làm việc BNC
 • Kiến thức về sản phẩm và dịch vụ
 • Kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm cơ bản
#

Tháng thứ 3 – tháng thứ 6:

 • Các khóa đào tạo chuyên môn và kỹ năng cần thiết
 • Các khóa bổ sung kiến thức chuyên sâu TMĐT
 • Kỹ năng làm việc nhóm
#

Tháng thứ 6 – Tháng thứ 12

 • Các khóa đào tạo chuyên môn và kỹ năng mềm nâng cao
 • Các khóa đào tạo kỹ năng quản lý
 • Các khóa đào tạo kỹ năng đào tạo nhóm
#

Dành cho nhân viên

Cơ hội nghề nghiệp

good
4 "chữ tốt" của BNC
 • Sếp tốt
 • Nhân viên tốt
 • Môi trường làm việc tốt
 • Chế độ đãi ngộ tốt
Ở BNC:
 • Mỗi cá nhân đều được phép sai lầm để trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, giỏi giang hơn.
 • Mỗi cá nhân đều được tạo điều kiện tối đa để phát triển bản thân, để nâng tầm giá trị của chính mình.
 • Mỗi cá nhân đều được quan tâm, chăm sóc và yêu thương ngay cả khi không còn làm việc .
flag

chương trình đào tạo

Tháng đầu tiên - tháng thứ 3
 • Nguyên tắc và văn hóa làm việc BNC
 • Kiến thức về sản phẩm và dịch vụ
 • Kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm cơ bản
pencil
Tháng đầu tiên - tháng thứ 3
 • Các khóa đào tạo chuyên môn và kỹ thuật cần thiết
 • Các khóa bổ sung kiến thức chuyên sâu TMĐT
 • Kỹ năng làm việc nhóm
pencil
Tháng đầu tiên - tháng thứ 3
 • Các khóa đào tạo chuyên môn và kỹ năng mềm nâng cao
 • Các khóa đào tạo khả năng quản lí
 • Các khóa đào tạo kỹ năng đào tạo nhóm
pencil

lộ trình thăng tiến

Nhân viên thử việc và thực tập sinh

 • + Thời gian: 1 - 2 tháng
 • Làm quen với môi trường làm việc của công ty
 • Tham gia đào tạo khả năng chuyên môn và kỹ năng mềm phục vụ công việc
 • Tham gia các chương trình sinh hoạt và văn hóa tại công ty

Nhân viên chính thức

 • + Thời gian: trên 2 tháng
 • Thực hiện công việc được giao
 • Tham gia đào tạo kỹ năng chuyên môn nâng cao
 • Tham gia team building

Trưởng nhóm

 • + Thời gian: 3 - 6 tháng
 • Quản lí 3 - 5 nhân viên
 • Tham gia đào tạo khă năng quản lí nhóm
 • Bổ sung khả năng đào tạo nhóm

Trưởng phòng

 • + Thời gian: 6 - 12 tháng
 • Quản lí 25 - 30 nhân viên
 • Được hưởng thêm nhiều chính sách phúc lợi
 • Hoàn thiện kỹ năng quản lí

Giám đốc

 • + Thời gian: trên 5 năm
 • Quản lí 100 - 300 nhân viên
 • Lương không giới hạn
 • Điều hành toàn bộ các dự án của công ty