Giới Thiệu

Dành cho nhân viên

Cơ hội nghề nghiệp

#

4 chữ “tốt” của BNC

+ Sếp tốt

+ Đồng nghiệp tốt

+ Môi trường làm việc tốt

+ Chế độ đãi ngộ tốt

Ở BNC

+ Mỗi cá nhân đều được phép sai lầm, để trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và giỏi giang hơn.

+ Mỗi cá nhân đều được tạo điều kiện tối đa để phát triển bản thân, để nâng tầm giá trị của chính mình.

+ Mỗi cá nhân đều được quan tâm, chăm sóc, và yêu thương, ngay cả khi không còn làm việc.

#

Chương trình đào tạo

Tháng đầu tiên tháng thứ 3

  • Nguyên tắc và văn hóa làm việc BNC
  • Kiến thức về sản phẩm và dịch vụ
  • Kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm cơ bản
#

Tháng thứ 3 – tháng thứ 6:

  • Các khóa đào tạo chuyên môn và kỹ năng cần thiết
  • Các khóa bổ sung kiến thức chuyên sâu TMĐT
  • Kỹ năng làm việc nhóm
#

Tháng thứ 6 – Tháng thứ 12

  • Các khóa đào tạo chuyên môn và kỹ năng mềm nâng cao
  • Các khóa đào tạo kỹ năng quản lý
  • Các khóa đào tạo kỹ năng đào tạo nhóm
#